Help ons, stuur jouw moppen in ... Gouden tip ... Weblinks ...

Man zit in zijn stamkroeg bij een potje bier zwaar te huilen en te jammeren. Zijn vriend komt binnen en vraagt wat er aan de hand is. “Mijn vrouw is weggelopen, mijn vrouw is weggelopen,” snikt en snottert de man. “Nou ja, daar hoef je toch niet zo voor te jammeren,” repliceert de vriend, “wanneer is het gebeurt?” De man jeremieert: “7 jaar geleden,” en snikt nog eens diep. Verbaasd antwoordt zijn maat: “Maar moet je daarover dan nu nog, na al die tijd, zo janken?” “Je snapt het niet,” antwoordt de ongelukkige, “niet het feit dat ze weg liep stemt mij bedroefd maar het feit dat ze vanmorgen terugkwam.”
Ook andere moppen vinden? Probeer deze trefwoorden eens: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Speciaal voor jouw geselecteerd